sobota, 22 lutego 2020

V Seminarium Naukowe „Matematyczne Laboratorium Kultury”


12 lutego 2020 roku uczniowie z SP nr 3 w Koźminie Wlkp., SP nr 1 z Borzęciczek oraz z SP z Lutogniewa pod opieką nauczycieli Alicji Gawrońskiej, Sylwii Ratajczyk i Barbary Łakomiak wzięli udział w V Seminarium Naukowym „Matematyczne Laboratorium Kultury”, które odbyło się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Konkurs jest nietypowy, ponieważ startujący w nim uczniowie nie korzystają bezpośrednio z wcześniej zdobytej wiedzy. Ważna jest umiejętność słuchania i przetwarzania informacji, gdyż wysłuchują prelekcji na temat wykraczający poza podstawę programową danej klasy, a następnie rozwiązują zadania związane z tym zagadnieniem. Konkurs jest w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniając w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

V Seminarium Naukowe pt. „Matematyczne Laboratorium Kultury” zostało objęte honorowym patronatem przez:

– Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka
– JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dra hab.    Andrzeja Lesickiego
– Prorektora kierującego Szkołą Nauk Społecznych prof. dra hab. Zbyszko Melosika
– Panią Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 w Poznaniu prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską
– Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego
– Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Panią Elżbietę Leszczyńską.
Dla uczniów była to ciekawa przygoda matematyczna, która wprowadziła ich nie tylko w świat funkcji liniowej.sobota, 15 lutego 2020

Wspomnienia z Torunia

Nasze Koło SNM Wielkopolskie podczas XXIX Krajowej Konferencji SNM w Toruniu reprezentowały Alicja Gawrońska, Barbara Łakomiak, Maria Szczęsna i Elżbieta Wojtkowiak. Koleżanki Alicja Gawrońska i Elżbieta Wojtkowiak dziękują wszystkim uczestnikom warsztatów „Matematyczne podróże” za udział, miłą atmosferę i słowa uznania. Wróciłyśmy do domu z dużą dawką energii i pomysłów do dalszej pracy z uczniami, którym pokażemy jak odczarować matematykę.
Członkienie Koła uczestniczące w konferencji w Toruniu przygotowały wraz z Anną Wybierała biuletyn konferencyjny nr 3, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Mimo napiętego planu zajęć był czas na spacery rano i wieczorem po pięknym Toruniu.

Materiały z warsztatów „Matematyczne podróże” TUTAJ