niedziela, 31 maja 2020

Podsumowanie projektu eTwinning

Dnia 25 maja 2020 r. odbyła się wideokonferencja, ostatnie spotkanie projektowe koordynatorów, członków naszego Koła podsumowujące projekt „Matematyka a informatyka”. Omówiona została ewaluacja działań i ocena osiągnięć.Zdalne spotkanie członków Koła

W związku z zaistniałymi okolicznościami, w dniu 14 maja przeprowadziliśmy on-line spotkanie otwarte Wielkopolskiego Koła SNM z wykorzystaniem platformy ZoomMatematyka jest przedmiotem,  z którym uczniowie pozostawieni w domu, w pracy zdalnej, mają najwięcej trudności. Prowadzenie zajęć online staje się więc koniecznością. Podczas spotkania pt. „Praca zdalna z uczniem na matematyce” przedstawione zostały sposoby organizacji lekcji online.