czwartek, 20 czerwca 2024

Kolejne sukcesy uczniów członków naszego Koła


Wszystkim uczniom, którzy w tak imponujący sposób sięgnęli po najwyższe laury, gratulujemy! 

Współpraca nauczyciel–uczeń, wspieranie zainteresowań, fascynacji i pasji to również klucz do sukcesu. Dlatego też gratulacje należą się nauczycielom, którzy motywowali uczniów.

Gratulujemy Rodzicom. Bez wsparcia i stworzenia odpowiednich warunków do nauki dziecku trudno jest osiągnąć sukces.


Konkurs „Matematyka w obiektywie”

Konkurs matematyczno-fotograficzny pt. „Matematyka w obiektywie” organizowany jest przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Politechnice Białostockiej.

Konkurs polegał na wykonaniu zdjęcia (lub zdjęć) przedstawiającego zagadnienie matematyczne i dołączeniu krótkiego opisu sfotografowanego "zjawiska". Uczniowie mieli za zadanie artystycznie wyrazić pojęcia matematyczne, prawidłowości, metafory lub żarty matematyczne.

Laureaci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.:

I miejsce - Anna Dubisz (kl. VII), „Śnieżne prostopadłościany”


II miejsce - Magdalena Stanisławska (kl. VII), „Fraktalowa fryzura”III miejsce - Maja Szyszka (kl. VI), „Matematyczny talerz z symetrią”Konkurs „Z matematyką do rymu”


Konkursu matematyczno-humanistyczny „Z matematyką do rymu” organizowany przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. 

Konkurs polegał na zapisaniu mową wiązaną treści zadania matematycznego, twierdzenia, definicji lub rozważań o matematyce.

Laureaci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.:

II miejsce - Kacper Robakowski (kl. II) „Rymowanka”III miejsce - Lena Maślanka (kl. IV), „Twierdzenie Pitagorasa”Alicja Gawrońska, Barbara Patoka


niedziela, 2 czerwca 2024

Współpraca członków Koła Wielkopolskiego SNM z SIGNUM

W roku akademickim 2023/2024 przy Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej) działało Kółko logicznego myślenia. Zajęcia odbywały się online na platformie MS Teams i trwały 60 minut. Uczestniczyli w nich uczniowie w całej Polski.

·       Barbara Patoka (SP nr 1 w Koźminie Wlkp.) prowadziła zajęcia w środy (dwie grupy),

·       Alicja Gawrońska (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.) prowadziła zajęcia w czwartki (dwie grupy).

Podczas finału konkursu Internetowa Liga Łamigłówkowa niektórzy uczestnicy zajęć online spotkali się w realu z Alicją Gawrońską. Było to ciekawe doświadczenie.

Członkowie naszego Koła brali współudział w przygotowaniu zadań VIII edycji konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa” organizowanego przez SIGNUM. Zostały one wykorzystane podczas części online. Natomiast zadania na finał konkursu zostały opracowane przez pracowników Politechniki Białostockiej.

Podziękowania otrzymali:

·       Barbara Patoka (SP nr 1 w Koźminie Wlkp.)

·       Elżbieta Wojtkowiak (SP nr 1 w Koźminie Wlkp.)

·       Alicja Gawrońska (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.)

·       Maria Szczęsna (SP nr 3 w Gostyniu).

Zostały one wręczone podczas finału konkursu obecnym nauczycielom, a pozostałe przekazane do szkół.

Alicja Gawrońska

Foto Izabela Stanisławska
Finał konkursu Internetowa Liga Łamigłówkowa


24 maja na Politechnice Białostockiej odbył się finał konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa”. Uczestniczyło w nim 26 uczniów z całej Polski, m. in. z Gostynia, Krotoszyna, Koźmina Wielkopolskiego, Jarocina, Poznania, Śremu, Pogórza i Białegostoku. Organizatorem konkursu jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Była to ósma edycja konkursu, która polegała na rozwiązywaniu zadań – łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych.  Konkurs trwał od listopada 2023 r. do kwietnia 2024 r. Finał konkursu odbywał się w dwóch etapach, bez podziału na klasy: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Kategoria szkoła podstawowa

Wśród 21 finalistów ze szkoły podstawowej znaleźli się uczniowie województwa wielkopolskiego.

·       Blanka Kuzia (kl. VII), Krzysztof Goliński (kl. V), Tobiasz Pieniężny (kl. VI), iGrzegorz Ulka (kl. VII) – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

·       Iga Jarus (kl. VI) - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.

·       Michalina Jankowska (kl. VII), Tymur Kasyanov (kl. VII), Szymon Mogilnicki (kl. V), Mateusz Zagata kl. V) - Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu

·       Konrad Zybała (kl. VI) - Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie

·       Aleksandra Sadowska (kl. VI) - Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu.

Kategoria szkoła ponadpodstawowa

Wśród 6 finalistów z województwa wielkopolskiego znalazł się

·       Robert Wojtkowiak (kl. III) - Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie.

Nauczyciele z SP nr 3 w Koźminie Wlkp. (Alicja Gawrońska, Izabela Stanisławska), SP nr 3 z Gostynia (Maria Szczęsna) wraz z uczniami z tych szkół oraz Robert Wojtkowiak udali się na finał konkursu, w daleką podróż pociągiem. Pierwszy dzień upłynął nam na zwiedzaniu Białegostoku z przewodnikiem.

W drugim dniu uczniowie przystąpili do konkursu. Większość uczniów zdobyła wymaganą ilość punktów i walczyła o miejsca na podium. Bardzo cieszymy się z sukcesów naszych uczniów, a w szczególności gratulacje składamy uczniom, którzy znaleźli się w gronie laureatów.

Kategoria szkoła podstawowa

·       Tobiasz Pieniężny II miejsce  (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.)

·       Blanka Kuzia III miejsce (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.).

Kategoria szkoła ponadpodstawowa

·       Robert Wojtkowiak (LO w Jarocinie).

W oczekiwaniu na wyniki uczniowie i opiekunowie brali udział w grze terenowej „Biblioteka. Złap trop”.

Uczniom życzymy rozwijania swoich zainteresowań oraz kolejnych sukcesów.

Więcej informacji: TUTAJ

Alicja Gawrońska, Maria Szczęsna

Foto Izabela Stanislawska

niedziela, 26 maja 2024

I Gminny Konkurs Matematyczny „I Ty możesz zostać Pitagorasem”


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. w której pracują członkinie Koła Wielkopolskiego SNM była gospodarzem Gminnego Konkursu Matematycznego „I Ty możesz zostać Pitagorasem”. Wydarzenie, które odbyło się 24 maja 2024 roku, przyciągnęło młodych entuzjastów matematyki ze szkół podstawowych całej Gminy Koźmin Wielkopolski. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 7 oraz klasy 8.

Konkurs polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu wielokrotnego wyboru. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych wśród uczniów, sprawdzenie swoich umiejętności matematycznych, stworzenie okazji do wymiany doświadczeń i nauki poprzez współzawodnictwo.

W tym samym dniu odbyło się uroczyste ogłoszenie listy laureatów i wręczenie nagród przez Burmistrza Koźmina Wielkopolskiego, Pana Macieja Bratborskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, Pana Jacka Zawodnego.

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:

klasa 7
I miejsce – Martyna Klause – uczennica Szkoły Podstawowej w Mokronosie
II miejsce – Franciszek Waściński – uczeń Szkoły Podstawowej w Borzęciczkach
III miejsce – Zuzanna Kowal – uczennica Szkoły Podstawowej w Starej Obrze

klasa 8
I miejsce – Zofia Wypuszcz – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.
II miejsce – Franciszek Zmyślony – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp.
III miejsce – Monika Paterek – uczennica Szkoły Podstawowej w Mokronosie

Gratulacje dla każdego uczestnika, który brał udział w konkursie i ujawnił swoje umiejętności w zakresie myślenia matematycznego. Cieszy fakt, że w Gminie Koźmin Wielkopolski nie brakuje uzdolnionej matematycznie młodzieży.

B. Patoka, E. Wojtkowiak, A. Wybierała
wtorek, 21 maja 2024

III Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Logicznego Myślenia”

17 maja 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. odbył się III Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Logicznego Myślenia” dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień matematycznych, ćwiczenie logicznego myślenia, a także integracja środowisk szkolnych.

Do rywalizacji o tytuł „Mistrza Logicznego Myślenia” stanęło 24 uczniów. Koźmińska „Jedynka” gościła u siebie reprezentantów z pięciu szkół, SP nr 3 z Koźmina Wlkp., SP z Mokronosa, SP ze Starej Obry, SP z Borzęciczek i SP z Borzęcic. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test wymagający umiejętności logicznego myślenia, odkrywania reguł i prawidłowości, stosowania poprawnych uogólnień, dokonywania analizy i syntezy.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami.

„Mistrzami Logicznego Myślenia” zostali:
- w kategorii klas IV – Agata Łapka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.,
- w kategorii klas V – Piotr Szymczak, uczeń Szkoły Podstawowej w Borzęcicach,
- w kategorii klas VI – Tobiasz Pieniężny, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wlkp.

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami i upominkami, a zwycięzcy konkursu nagrodami rzeczowymi wręczonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., p. Macieja Bratborskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, p. Jacka Zawodnego.

Organizatorki konkursu, nauczycielki matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. i członkinie naszego Wielkopolskiego Koła SNM wyrażają serdecznie podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., za objęcie wydarzenia patronatem organizacyjnym oraz ufundowanie atrakcyjnych nagród.

Gratulacje dla zwycięzców konkursu oraz wszystkich uczestników, którzy stworzyli niezapomnianą atmosferę rywalizacji i intelektualnych zmagań z królową nauk.

B. Patoka, E. Wojtkowiak, A. Wybierała

wtorek, 7 maja 2024

Konkurs plastyczny ,,Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne"


Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
,,Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne
”.

Konkurs jest kierowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konkursu: TUTAJ

Termin przesyłania prac - 17.05.2024 r.